Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Εργασίες επανέλεγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου»

Δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου th, 2018 στις 09:51 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος, 13.04.2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                      Αρ. Πρωτ: 32308

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                      Πρός : Οικονομικούς Φορείς

Ταχ. Δ/νση:Μικρασιατών 81                                                                        Δημοσίευση στην ιστοσελίδα

Τηλ: 24210 97504                                                                                            του Δήμου Βόλου

Fax: 2421094036

E-mail:t.papageorgiou@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Εργασίες επανέλεγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου«

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Το Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να εκτέλεση εργασιών επανέλεγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και έκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια και σε όλα τα Δημοτικά κτίρια με καύσιμο φυσικό αέριο , σύμφωνα με το κεφάλαιο 12 του«Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598, ΦΕΚ 976 Β΄/28-03-2012.

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλος CPV: Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών

1

Επανέλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και

έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου σε σχολικά κτίρια και σε όλα τα δημοτικά κτίρια με καύσιμο φυσικό αέριο σύμφωνα με το κεφάλαιο 12 του«Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598, ΦΕΚ 976 Β΄/28-03-2012. *

71630000-3

ΤΕΜ

162

30,00€

4.860,00€

ΣΥΝΟΛΟ

4.860,00€

ΦΠΑ 24%

1.166,40€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.026,40€

Το κόστος των παραπάνω δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.860,00€ χωρίς ΦΠΑ (6.026,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει

τον κωδικό Κ.Α. 30.7331.053 με το ποσό των 3.608,40€ και

τον κωδικό Κ.Α. 30.7331.056 με το ποσό των 2.418,00€

και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των έργων «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων 2018» και «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων 2018».

Το πιστοποιητικού επανελέγχου θα πρέπει να δοθεί στον υπεύθυνο του κτιρίου και ένα αντίγραφο θα πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία μας .

* Επισυνάπτεται πίνακας με τα συγκεκριμένα σχολεία και κτίρια του Δήμου Βόλου

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9) έως την Παρασκευή 20-04-2018 και ώρα 13.00.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 24210 64931 (κ. Θ. Αγαθό στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλου).

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia