Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων μέσω διαβούλευσης

Δημοσιεύτηκε στις 17 Απριλίου th, 2018 στις 14:11 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Βόλος 17/4/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 33291

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Διμηνίου

Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια

Τηλέφωνο: 24213-53624

FAX: 24213-53613

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

    Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα ως εξής:

1) Μισινέζα 3,3 χιλιοστά απλή, μαύρη, αθόρυβη σε συσκευασίες ρολό, τρεις χιλιάδες (3.000) μέτρα

2) Μισινέζα 2,4 χιλιοστά απλή, αθόρυβη σε συσκευασίες ρολό, τρεις χιλιάδες (3.000) μέτρα

3) Μισινέζα 3,9 ή 4 χιλιοστά πλεκτή, μαύρη, αθόρυβη σε συσκευασίες ρολό, δύο χιλιάδες (2.000) μέτρα

4) Μισινέζα 3,3 χιλιοστά πλεκτή, μαύρη, αθόρυβη σε συσκευασίες ρολό, τρεις χιλιάδες (3.000) μέτρα

5) Ταινίες σημάνσεως των 200 μέτρων, χρώματος κόκκινου, εκατό (100) τεμάχια

6) Αλυσίδες με οδηγό 44, βήμα 1,1 Picco Mini για τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα μάρκας STIHL HT 101, σαράντα (40) τεμάχια

7) Αλυσίδες με οδηγό 53, για αλυσοπρίονα μάρκας ECHO CS-3000, είκοσι (20) τεμάχια

8) Αλυσίδες με οδηγό 52, για αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna T435, τριάντα (30) τεμάχια

9) Αλυσίδες με οδηγό 72, για μεσαία αλυσοπρίονα μάρκας Husqvarna 455R-18ο AUTOLUNE, δέκα πέντε (15) τεμάχια

10) Αλυσίδες με οδηγό 67, για αλυσοπρίονο μάρκας STIHL 0.26, οκτώ (8) τεμάχια

11) Αλυσίδες με οδηγό 78, βήμα 3,25Χ1,5, για αλυσοπρίονο μάρκας ECHO CS-500 ES, δέκα (10) τεμάχια

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.001του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως τη Δευτέρα 23/4/2018 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, πλατεία Διμηνίου – πρώην Δημαρχείο Δ. Αισωνίας.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ/Α

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia