Διακήρυξη Δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου th, 2018 στις 11:34 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Βόλος 30 . 05 . 2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                  Αριθμ. πρωτ. 45809

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση εκατό (100) περίπου εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου Βόλου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.(Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000€.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. του έτους 2018, στο Κεντρικό Δημαρχείο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, η οποία έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 09:00 π.μ. της ιδίας ημέρας.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 400 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 50108-115.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΕΠ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia