Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς»

Δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουνίου th, 2018 στις 10:38 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

«Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς», διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (230.365,96€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΔΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΔ

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia