Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (SYD) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς»

Posted on 7 June th, 2018 in 10:38 Εκτύπωση Printing

 

DECLARATION
ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

«Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (SYD) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς», διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (230.365,96€) including VAT.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΔΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΔ

 

Financial Bid Form

 

ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia