ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου»

Posted on 6 July th, 2018 in 11:20 Εκτύπωση Printing

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

The Municipality of Volos

διακηρύσσει

δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου. Εκτιμώμενης αξίας 10.027,08€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: a) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) and b) τους όρους της
παρούσας 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia