ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

Posted on 6 July th, 2018 in 12:29 Εκτύπωση Printing

CORRECTION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                 

Municipality of Volos

N / ADDRESS Cemeteries

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Volos, 4-7-2018

No.. Prot: 56908

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

The Municipality of Volos,
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

Spending budget 55.000,00 € including VAT.
and revision

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PRICE STUDYΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia