ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου»

Δημοσιεύτηκε στις 22 Αυγούστου nd, 2018 στις 10:53 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βόλος, 22/8/ 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. : 69432
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Ταχ. Κώδικας: 38333
Πληρ: Μ. Παπαϊωάννου
Τηλ: 2421350177, 2421350119
E-mail: m.papaioannou@volos-city.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου» εκτιμώμενης αξίας 56.583,60€ (πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 70.163,66€ (εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-Γ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ISOΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ISO

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ISOΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ISO  (31/8/2018)

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia