ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ την υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα ΦιλοξενΙας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου»

Posted on 24 September th, 2018 in 13:47 Εκτύπωση Printing

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ την υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα ΦιλοξενΙας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ-ΤΕ κωδ. 101_ΑΔΑ 6ΠΟΠΩ96-2Λ2ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ-ΤΕ κωδ. 101_ΑΔΑ 6ΠΟΠΩ96-2Λ2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΑΔΑ ΨΨ89Ω96-566ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΑΔΑ ΨΨ89Ω96-566

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕ-ΤΕ κωδ. 101_ ΑΔΑ6ΚΑΜΩ96-892ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕ-ΤΕ κωδ. 101_ ΑΔΑ6ΚΑΜΩ96-892

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΕ ΑΔΑ Ψ752Ω96-ΧΒΕΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΕ ΑΔΑ Ψ752Ω96-ΧΒΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ-ΤΕ κωδ. 101 _ΑΔΑ 7ΘΧΔΩ96-ΓΒΔΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ-ΤΕ  κωδ. 101 _ΑΔΑ 7ΘΧΔΩ96-ΓΒΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΑΔΑ ΨΞΛΧΩ96-Δ73ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΑΔΑ ΨΞΛΧΩ96-Δ73

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia