ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περί απαλλαγής μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα Δημοτικά Τέλη

Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου th, 2019 στις 10:31 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Ρ. Φεραίου
Ταχ. Κώδικας : 38333 – ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες : Ελένη Βλάχου
Τηλέφωνα: : 2421350108
Fax : 2421097607
Email: prosodon@volos-city.gr

Bόλος 9-1-2019

Αριθ.Πρωτ.:1539

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Περί απαλλαγής μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα Δημοτικά Τέλη

Ο Δήμος Βόλου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων , ότι σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ α’ 133/19-07-2018) ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση , απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού , από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο εφόσον δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται.
Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου , επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
Οφειλές από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου , κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου ή παρόχου , και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.
Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι έως 19-7-2018, υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από αυτήν . Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Ως εκ τούτου καλούνται οι κάτοχοι των μη ηλεκροδοτούμενων ακινήτων όπως υποβάλλουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου για την απαλλαγή τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού έως την 19-1-2018 προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τυχόν συνιδιοκτητών του ακινήτου περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησης του (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία μας)
• Επίσημο έγγραφο στο οποίο εμφανίζεται το εμβαδόν του ακινήτου (συμβόλαιο ιδιοκτησίας , Ε9, τοπογραφικό διάγραμμα)

Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού θα χρεώνεται κανονικά .

Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος οφειλής του μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας βάση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.2130/1993.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Δημοτικών προσόδων (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, κεντρικό Δημαρχείο Βόλου) καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00 και στα τηλέφωνα 2421350108 έως 115.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΜΠΛΗΤΑ ΜΑΡΙΑ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia