Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων»

Posted on 30 January th, 2019 in 14:50 Εκτύπωση Printing

DECLARATION

ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

«Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (643.609,87€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

TERMS OF INQUIRYΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαία Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)Ευρωπαϊκό Ενιαία Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Financial Bid Form

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia