Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων»

Δημοσιεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου nd, 2019 στις 10:43 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.215.768,83€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -ΜΕΛΕΤΗΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -ΜΕΛΕΤΗ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-EEEΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-EEEΣ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΒΥΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΒΥΣ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia