46η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

46η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 46
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/09/06
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Σεπτεμβρίου 4th, 2017

ΒΟΛΟΣ 1/9/2017
Αρ. Πρωτ. : 73539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 46η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
2 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3 Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Ασφάλεια Δημοτικών Κτιρίων-Εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2017-2018 (διάρκεια 12 μηνών).
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την « Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου» για το έτος 2017.
5 Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού καταφυγίου διάρκειας (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 19.666,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
6 Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου, για το έτος 2017″.
7 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, έτους 2017», προϋπολογισμού 40.199,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8 Υποβολή πρακτικού Β” Φάσης του δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017″ προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia