46η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

46η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Meeting Details

 • No. Meeting : 46
 • College : Finance Committee
 • Date : 2017/09/06
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Download a theme

Topics of the Meeting

 

September 4th, 2017

VOLOS 1/9/2017
No.. Primary. : 73539

GREEK REPUBLIC
Municipality of Volos
N / ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION
SECTION SUPPORT COLLEGE

 

CALL
Economic Commission for meeting

 

We invite you to attend the 46η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 6 September 2017 at 13:00 Volos Town Hall , with the following agenda items.

S / N DESCRIPTION ISSUE


N / DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

1 Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
2 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3 Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Ασφάλεια Δημοτικών Κτιρίων-Εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2017-2018 (διάρκεια 12 months).
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την « Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου» για το έτος 2017.
5 Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού καταφυγίου διάρκειας (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 19.666,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
6 Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, to “Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου, για το έτος 2017″.
7 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, έτους 2017», προϋπολογισμού 40.199,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


N / TECHNICAL SERVICES DIVISION

8 Υποβολή πρακτικού ΒΦάσης του δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλοΤοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

President
Economic Commission

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia