27η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 27
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/04/23
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Απριλίου 19th, 2018

ΒΟΛΟΣ 19/4/2018
Αρ. Πρωτ. : 33882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2 Λήψη απόφασης για τις ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης.
3 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την σύμβαση» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5 Υποβολή 1ου Πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών Τεχνικών προσφορών και άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 28263/28-03-2018 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.
6 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου- αποθήκης επί της οδού Αλμυρού 12Α στο Βόλο».
7 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 10 τα.μ. Στη θέση «Πυργάκι» του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού».
8 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9 Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 33.422,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10 Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
11 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia