10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 10
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/02/22
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Φεβρουαρίου 17th, 2017

ΒΟΛΟΣ 17/2/2017
Αρ. Πρωτ. : 12248

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ:Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017
2 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και σύσταση πάγιας προκαταβολής για τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου για το έτος 2017»
3 Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ορισμός υπολόγων υπαλλήλων διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2017
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 30.504,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ 24%
5 Υποβολή πρακτικών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (“Α ΦΑΣΗ Αποσφράγιση Δικαιολογητικών & Τεχνικών Προσφορών και Β” ΦΑΣΗ- Άνοιγμα οικονομικών Προσφορών), για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων έργου, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου,ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 152.744,44€ με Φ.Π.A Διάρκειας (1)έτους

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΡΑΚΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΦΑΣΗ Β’ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)” 7 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8 Υποβολή Πρακτικού κατακύρωσης των εργασιών της κατηγορίας Β” του Συνοπτικού Διαγωνισμού για “Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia