11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 11
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/03/05
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 1st, 2018

ΒΟΛΟΣ 1/3/2018

Αρ. Πρωτ. : 18825

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 5 Μαρτίου2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.

3. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών στις Δ.Ε. του Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής της “P&C Development S.A.” και γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί αυτής για το διαγωνισμό του έργου «ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤA

5. Έγκριση άσκησης της από 1/12/2017 και αριθ. Εκθ. Καταθ. Δικογράφου ΤΜ 228/2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου αγωγής του Δήμου Βόλου κατά των 1. Ανδρομάχης συζ. Κων/νου Αρέθα, κατοίκου ΄Ανω Λεχωνίων ,οδ. Κ. Γαρέφη 4 . 2. Γεωργίου Γιαννούκου του Ιωάννη, κατοίκου ΄Ανω Λεχωνίων 3. Αναστασίου Παγγουρέλια του Ευσταθίου, κατοίκου ΄Ανω Λεχωνίων και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς υποστήριξη της ως άνω αγωγής .

6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς απόκρουση της από 15/12/2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 184/17 αγωγής του Ευάγγελου Καλφόπουλου του Δημητρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia