12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 12
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/03/07
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 6th, 2018

ΒΟΛΟΣ 6/3/2018

Αρ. Πρωτ. : 20463


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός της αντιμετώπισης υπηρεσιακών θεμάτων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αποδέσμευση ποσού 2.656,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ. 104/2018, 105/2018, 107/2018, 108/2018 και 111/2018) που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρίας με την επωνυμία Λυκούρης Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

2. Αποδέσμευση ποσού 57.697,14€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ. 87/2018, 88/2018, 89/2018, 90/2018, 92/2018, 93/2018, 95/2018, 97/2018, 99/2018, 100/2018 και 102/2018) που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς» προϋπολογισμού 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia