12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 12
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/05/22
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 18th, 2017

ΒΟΛΟΣ  18/5/2017

Αρ. Πρωτ. : 39544

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.     Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βόλου για συμμετοχή στη «Συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.     Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)

3.     Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.

4.     Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Τμήματος Δημοτικού Ταμείου).

5.     Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

6.     Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

7.     Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σέσκλου για παραχώρηση της πλατείας Σέσκλου για τα ΣΩΣΘΕΝΕΙΑ 2017.

8.     Λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση συναυλίας στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας (απόφαση 22/2017 Δ.Κ. Ν.Ιωνίας).

9.     Λήψη απόφασης για την υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-banking» με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

10.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών-εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δ.Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 100.381,72€ με Φ.Π.Α. και λήψη απόφασης για εκκίνηση δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

11.    Λήψη απόφασης για την εκκίνηση διαγωνισμού προμήθειας τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου για ένα (1) έτος και έγκριση του τρόπου διενέργειας.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

12.    Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών β” δόσης έτους 2017 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

13.    Έγκριση της υπ” αριθμ. 28/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, που αφορά στον απολογισμό οικονομικής χρήσης 2016.

14.    Έγκριση της υπ” αριθμ. 39/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, που αφορά στον απολογισμό οικονομικής χρήσης 2016.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ

15.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Ορμανόπουλου Χρήστου του Αχιλλέα).

16.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Κυριαζή Δημητρίου του Ιωάννη).

17.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (Βλαχόπουλου Στυλιανού του Σπυρίδωνος).

18.    Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου  που βρίσκεται στον Βόλο, επί της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου με Γρηγορίου Λαμπράκη (υπ” αριθ.73/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου) & (απόφαση 89/2017 Ε.Π.Ζ.)

19.    Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, επί των οδών Κασσαβέτη και Πολυμέρη  (υπ” αριθ.75/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου) & (απόφαση 90/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

21.    Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Πλάτανος) που βρίσκεται σε δημοτικό χώρο στον Άγιο Λαυρέντιο, κατόπιν αίτησης της κας Αικατερίνης Κουτσιανή. (απόφαση 91/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

22.    Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Μελικοκιά) που βρίσκεται στην οδό Ιωλκού στο ύψος Ασκληπιείου Βόλου, κατόπιν εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.(απόφαση 92/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.    Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.

24.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών έτους 2013″.

25.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων δημοτικών ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2014″.

26.    Ανάκληση της απόφασης 268/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση εκ νέου επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2014″.

27.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2016″.

28.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συνδέσεις Περιφερειακού με Αστικό Δίκτυο».

29.    Λήψη απόφασης για την παράταση περαίωσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2015″ για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

30.    Λήψη Διαπιστωτικής Απόφασης περί λήξης της ισχύος της υπ’ αρ. 789/12 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην εγκατάσταση σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου.(απόφαση 93/2017 Ε.Π.Ζ.)

31.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό των υποχρεώσεων Δ. Βόλου και Γκιούσα Κων/νου στα Ο.Τ. 1438 & 1438Α των Βορείων Συνοικιών και προσκύρωση τμήματος 5,25 τ.μ. στην ιδιοκτησία με κ.α. 041243Α στο Ο.Τ.1438Α.(απόφαση 94/2017 Ε.Π.Ζ.)

32.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό των υποχρεώσεων Δ. Βόλου και Αρχοντή Θεόδωρου στο Ο.Τ. 1364 των Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου.(απόφαση 95/2017 Ε.Π.Ζ.)

33.    Ανάκληση της 245/2017 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ.326/2016 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου (υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ. και υπ’ αριθμ.199/2017 απόφαση Ο.Ε.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

34.    Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Ροζού (αρ.124) μεταξύ των οδών Αναλήψεως και Δημ. Γεωργιάδου, στο Βόλο.(απόφαση 85/2017 Ε.Π.Ζ.)

35.    Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Παπαφλέσσα παρά το ανατολικό κράσπεδο, μεταξύ των οδών Λόντου και Αγ. Αναργύρων, στον Βόλο.(απόφαση 86/2017 Ε.Π.Ζ.)

36.    Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Αγίου Ραφαήλ, μεταξύ των οδών Δράκειας και Θησέως, (με πρώην διεύθυνση Δράκειας αρ. 47), στην Αγριά Δ. Βόλου.(απόφαση 87/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

37.    Έγκριση της υπ” αριθμ. 171/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με την «τροποποίηση-συμπλήρωση της 368/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2017″.

38.    Έγκριση της αριθμ.147/2017 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών-εγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή παιδιών και κριτήρια επιλογής αυτών για τους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2017-2018.

39.    Έγκριση της υπ” αριθμ. 146/2017 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia