12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 12
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/05/21
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 17th, 2018

ΒΟΛΟΣ  17/5/2018

Αρ. Πρωτ. : 42465

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)

1. Λήψη κατ” αρχήν απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην καλλιτεχνική – εκπαιδευτική διοργάνωση «Μουσικό Χωριό Άγιος Λαυρέντιος» που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2018 στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου.

2. Έγκριση της υπ” αριθμ.11/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης της Κεντρικής Πλατείας στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Νέας Αγχιάλου.

3. Έγκριση της υπ” αριθμ.4/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Άνω Λεχωνίων σχετικά με την παραχώρηση χρήσης της Κεντρικής Πλατείας στον Εθελοντικό Σύλλογο Άνω Λεχωνίων.

4. Έγκριση της υπ” αριθμ.9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας με θέμα «Παραχώρηση χώρου Κάτω Πλατείας Δράκειας για πραγματοποίηση χορευτικής συνάντησης».

5 .Έγκριση της υπ” αριθμ.10/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας με θέμα «Παραχώρηση χώρου Κάτω Πλατείας Δράκειας για την Γιορτή Ελιάς & Αγροτικού Βίου».

6. Έγκριση της υπ” αριθμ.11/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας με θέμα «Παραχώρηση χώρου Πάνω Πλατείας Δράκειας για την πραγματοποίηση του 4ου Ανταμώματος Απανταχού Δρακειωτών».

7. Έγκριση της υπ” αριθμ.12/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας με θέμα «Παραχώρηση χώρου Πάνω Πλατείας Δράκειας για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης».

8. Έγκριση της υπ” αριθμ.13/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγριάς με θέμα «Παραχώρηση χώρου στο Σουτραλί Αγριάς για πραγματοποίηση εκδήλωσης Αναπτυξιακού Συλλόγου Ψυγείων Αγριάς».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

9. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)

10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

12. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

13. Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας.

14. Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σύνταξης και υπογραφής των συμφωνητικών παράτασης της μίσθωσης των διαμερισμάτων των κληροδοτημάτων «Χρυσούλας Ζώγια» και «Απόστολου Αλεξ. Δράκου», που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη».

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου». (απόφαση 131/2018 Ο.Ε.)

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για τη μετάφραση τιμολογίων και παραστατικών.

19. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ιεροί Ναοί).

20. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών, λοιπών συλλόγων και σωματείων.

21. Λύση της υπ” αριθμ. πρωτ.38221/3-5-2018 σύμβασης, μεταξύ το Δήμου Βόλου και του Λιάρου Λάμπρου του Γεωργίου για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου».

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του κληροδοτήματος «Ιωάννου Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου» επί της οδού Ιωλκού 35 στο Βόλο.

23. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης του δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Κήπια» Αγ. Γεωργίου στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)

24. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020″.

26. Λήψη απόφασης για αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισήγηση)

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας και εκκίνησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς» για ένα (1) έτος, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 230.365,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)

28. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4497/17. (απόφαση 53/2018 Ε.Π.Ζ.)

29. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4497/17. (απόφαση 54/2018 Ε.Π.Ζ.)

30. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας Αράπη Ελένης, που βρίσκεται επί της οδού Ιωλκού (στάση Λεύκα) στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

31. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας Γαϊτανίδου Δήμητρας που βρίσκεται επί της οδού Γκλαβάνη με Ερμού στον Βόλο.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

32. Λήψη απόφασης για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων και κοινοχρήστων χώρων».

35Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν.Ιωνίας».

36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υπόγειας διάβασης μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 2041 & 2042″.

37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας».

38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα πυροπροστασίας έτους 2014″.

39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2014″.

40. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2014″.

41. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2015″.

42.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2017″.

43. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

44. Τροποποίηση της υπ” αριθμ.263/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, σε κατηγορίες βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α του Ν. 4479/2017 Τροποποίηση κατηγοριοποίησης γηπέδου ποδοσφαίρου Νεάπολης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)

45. Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας Μαλισιόβα Συραγώς του Ιωάννη στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στον Βόλο, στη συμβολή των οδών Δημητριάδος με Φιλελλήνων.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

46. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας θύματος Εθνικής Αντίστασης κ. Σκαμάγκα Ελεονώρας χ/ας Κων/νου στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Απόλλωνος με Κρατίνου στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)

47. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: «Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από την οδό Μαβίλη και επέκταση πεζοδρομίου».(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

48. Λήψη απόφασης για τις λειτουργικές παρεμβάσεις και βελτιοποίηση δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

49. Ανάκληση της με αριθμ. 128/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ. και της με αριθ.406/2017 Κ.Α.Δ.Σ. και λήψη νέας Κανονιστικής Απόφασης για τη χωροθέτηση των σταθμών της εγκατάστασης συστήματος αυτόματης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δ. Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισήγηση)

50. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Φοίνικα) που βρίσκεται στην οδό Τριανταφυλλίδη αρ.37 στον Βόλο, κατόπιν αίτησης της κ. Ελισάβετ Βαρεταίου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)

51. Λήψη απόφασης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)

52. Έγκριση της υπ” αριθμ. 135/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2018-2019.

53. Έγκριση της υπ” αριθμ. 136/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με τον ορισμό τριμελούς ειδικής επιτροπής για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής παιδιών και κριτήρια επιλογής αυτών στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia