13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 13
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/03/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 9th, 2017

ΒΟΛΟΣ, 9/3/2017

Αρ. Πρωτ. : 18416

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

2.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της 6-3-2017 για την εκποίηση 100 εγκαταλελειμένων οχημάτων.

3. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός (1) έτους.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Μαγούλες» Νέων Παγασών Βόλου.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου-δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του δημοτικού πάρκου Ν. Παγασών»

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Βόλου έτους 2017″ ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 58.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

7. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το διάστημα από 15-7-2017 έως 15-7-2019.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση & του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2017 έως 15-9-2017 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.791,60€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2017″.

10. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Νέας Ιωνίας έτους 2017.»

11. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλήν Βόλου-Νέας Ιωνίας έτους 2017.»

12Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2017.»

13. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2017.»

14Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου » Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους».

15Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου » Εργα Πυροπροστασίας έτους 2017″.

16. Τροποποίηση της αριθμ. 62/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017.

17. Υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του Χρήστου Δ. Χρηστομάνου ΕΔΕ του δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Εργα Πυροπροστασίας έτους 2016″.

18. Υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Α. Παπαστάμος & ΣΙΑ Ο.Ε. του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για την μεταστέγαση του Τμήματος ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

19. Υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Α. Παπαστάμος & ΣΙΑ Ο.Ε. του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση μεταλλικών στεγών αθλητικών εγκαταστάσεων (κολυμβητήρια, γυμναστήρια)».

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia