13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 13
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/03/12
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 8th, 2018

ΒΟΛΟΣ 8/3/2018

Αρ. Πρωτ. : 21670

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

2. Υποβολή 1ου Πρακτικού – έλεγχος Δικαιολογητικών Τεχνικών προσφορών και άνοιγμα οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου> σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16770/23-2- 2018 διακήρυξη του Δήμου Βόλου

3. Υποβολή πρακτικού αποσράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για <Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια Δημοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους> και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης έντεκα (11) ακινήτων επί της οδού Ιωλκού 35, ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου του Κληροδοτήματος <Ιωάννου Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου> επί της οδού Ιωλκού 35.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο Άλσος Ανδρέας Βαλαχής στη Νέα Ιωνία.

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος <Αχίλλειον> που βρίσκεται στο Βόλο, επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών και Κουμουνδούρου.

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 4 καταστήματος – ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου <Κούκος>.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για <Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία <Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Βόλου> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

10. Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο και σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων χρήσης 2018 Κληροδοτήματος » Θεόδωρου Παπαγεωργίου¨.

11. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου για το Κληροδότημα Ιωάννου Κ. Χατζηιωάννου ή Χατζάκου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Έγκριση μελέτης με τίτλο <Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων>, για την επισκευή βλάβης στον ανελκυστήρα του κτιρίου Σπίρερ.

13. Έγκριση μελέτης με τίτλο <Προμήθεια κυκλοφορητή για το Σχολικό Συγκρότημα 10ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας.

14. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου <Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης>.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia