14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 14
 • Συλλογικό Όργανο : 
 • Ημερομηνία : 2017/06/12
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουνίου 8th, 2017

ΒΟΛΟΣ 8/6/2017

Αρ. Πρωτ. : 47548

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
3. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων αποδοχών. (Τμήμα Μισθοδοσίας)
5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή καταβληθέντος ποσού εγγύησης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΙΑ PALACE» που αφορά τη μίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος κάτωθεν του ξενοδοχείου «Ξενία Πορταριάς» στη θέση «Πλατεία Ταξιαρχών της Δ.Ε. Πορταριάς.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ.Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Νέας Αγχιάλου.(απόφαση 13/2017 Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου)
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αιτήματος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «Η ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ».(απόφαση 14/2017 Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου)
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Σέσκλου, κατόπιν αίτησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Σέσκλου «ΑΚΡΟΠΟΛΗ». (απόφαση 21/2017 Τ.Κ. Σέσκλου)
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της κεντρικής πλατείας Άνω Λεχωνίων. (απόφαση 24/2017 απόφαση Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων)
11. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Μακρινίτσα.(Καρακασιλιώτη Μαρία)
12. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Μακρινίτσα.(Μπενάκη Σωτηρία)
13. Καταγγελία της από 9/3/2016 σύμβασης μίσθωσης και απευθείας μίσθωση ακινήτου εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στέγαση και Επανένταξη» για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελούμενων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (κ. Χατζή Λουκά)
15. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό πωλητή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
16. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων του Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 107.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17. Λήψη απόφασης για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Δ. Νέας Αγχιάλου».
19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Αγριάς».
20. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης «Αποπεράτωση Αρχοντικού Καραβέργου», προϋπολογισμού 96.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
21. Λήψη απόφασης επανέγκρισης μελέτης και επανακαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016″, προϋπολογισμού 100.000,00€ και ανάκληση της υπ” αριθμ. 581/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
22. Λήψη απόφασης επανέγκρισης μελέτης και επανακαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2017″, προϋπολογισμού 50.000,00€ και ανάκληση της υπ” αριθμ.86/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
23. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αισωνίας».
24. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου μονοπατιών στις διαδρομές από Άνω Λεχώνια-Αγ. Βλάσιο-Αγ.Λαυρέντιο-Δράκεια-Πορταριά-Σταγιάτες-Μακρινίτσα-Φυτόκο».
25. Λήψη απόφασης παράτασης εκ νέου προθεσμίας του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου για Κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
26. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Βασιλειάδη Θεοφάνη του Αποστόλου στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στο πάρκο Αναύρου στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Φιλ. Ιωάννου, στον Βόλο. (απόφαση 106/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
27. Λήψη απόφασης για την κατάργηση εσοχών τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος στο Βόλο.(απόφαση 98/2017 Ε.Π.Ζ.)
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης τριών (3) θέσεων στάθμευσης για κρατικά και υπηρεσιακά οχήματα στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στον Βόλο. (απόφαση 99/2017 Ε.Π.Ζ.).
29. Λήψη απόφασης έγκρισης καθορισμού θέσης στάθμευσης γενικής χρήσης ΑΜΕΑ στην οδό Βασσάνη αρ.9, στον Βόλο. (απόφαση 107/2017 Ε.Π.Ζ.)
30. Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη του Βόλου, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.(απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
31. Λήψη απόφασης επιστροφής καταβληθέντος ποσού για άπορο θανόντα.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
32. Έγκριση της αριθμ. 120/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου αναφορικά με την έγκριση καθορισμού διδάκτρων για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2017 – Ιούλιος 2018 για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.
33. Έγκριση της αριθμ. 121/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου αναφορικά με την έγκριση καθορισμού κριτηρίων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς.
34. Έγκριση της αριθμ. 122/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου αναφορικά με την έγκριση καθορισμού τιμολογίου μεταφοράς παιδιών από και προς τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς Άλλης Μεριάς και Κατηχωρίου.
35. Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου αναφορικά με την έγκριση καθορισμού τιμολογίου συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΔΑΠ για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.
36. Έγκριση της υπ” αριθμ.215/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΜΒ, αναφορικά με την αναστολή διακοπής υδροδότησης σε ευπαθείς ομάδες.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia