14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 14
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/03/27
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 23rd, 2017

ΒΟΛΟΣ, 23/3/2017

Αρ. Πρωτ. : 22507

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
4. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη της κτηνιατρικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων διάρκειας ενός (1) έτους από τη σύμβαση με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
5. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την περισυλλογή-φιλοξενία-φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση «Μαραθάς»διάρκειας ενός (1) έτους από τη σύμβαση με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας, προκειμένου να καλυφθούν οι απευθείας αναθέσεις που δεν έχουν τιμολογηθεί το 2016 και οι εγκριτικές από την περιφέρεια επέστρεψαν το 2017.
7. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας σακουλών διότι επλήγη από κύμα κακοκαιρίας με χιονοπτώσεις και παγετό τόσο στον ιστό του πολεοδομικού συγκροτήματος όσο και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου και της διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
8. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας από 7-3-2017 έως 12-3-2017 στην Τ.Κ. Δράκειας και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας από 7-3-2017 έως 12-3-2017 στην Δ.Κ. Αγχιάλου και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Ανάκληση της αριθμ. 66/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες για το έτος 2017.
11. Ανάκληση της αριθμ. 67/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και μεταφορές της Δ/νσης Οικονομικών και λοιπών Δ/νσεων εκτός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2017.
12. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 152.744,44€ με το ΦΠΑ διάρκειας 12 μηνών».
13. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για τη διετία 2017-2019 ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 200.000,00€.
14. Υποβολή πρακτικών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού α΄φάση -(αποσφράγιση δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών) και β” φάση -( άνοιγμα οικονομικών προσφορών) για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Βόλου προϋπολογισμού 30.504,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15. Λήψη απόφασης σχετκά με την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με το ΦΠΑ.
16. Λήψη απόφασης σχετκά με την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου για το έτος 2017″ ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.375,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17. Υποβολή πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας».
18. Υποβολή πρακτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Σέκερη».
19. Υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Α. Παπαστάμος & ΣΙΑ Ο.Ε. του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αναψυκτηρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. Λήψη απόφασης για την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για την αντίκρουση της υπ” αριθμ. καταθ. ΤΜ 233/16 αγωγής του Κωνσταντίνου Μπαλασκώνη του Παντελή.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia