15η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 15
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/03/19
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 15th, 2018

ΒΟΛΟΣ 15/3/2018
Αρ. Πρωτ. : 23762

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την <Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου> για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την <Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου> για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την <Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου διάρκειας πέντε (5) ετών>, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.977.508,80€
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Δημάρχου Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέου
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την Χορήγηση ρύθμισης του Ν. 4483/2017.
9. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των Λαϊκών Αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2018 έως 15-9-2018», με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2018 έως 15-9-2018» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.630,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου <ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018>

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia