15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 15
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/03/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 8th, 2019

ΒΟΛΟΣ 8/3/2019

Αρ. Πρωτ. : 20518

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
2. Υποβολή 3ου Πρακτικού της Επιτροπής για τη διενέργεια της Β΄ Φάσης: Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη “Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 267.031,57€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
3. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου » εκτιμώμενης αξίας 18.350,00€ (δέκα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 22.754,00€ (είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Έγκριση πρακτικού της Α” Φάσης ( έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων» για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 643.609,87€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βόλου για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, παρελκόμενων, λοιπόν μηχανημάτων κήπου και εργαλείων για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου και της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου».
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος εντός του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 350570504001 στη θέση «Λαχανόκηποι» της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου».
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση επαγγελματικής στέγης ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου» Τοπικής Κοινότητας Άνω Βόλου, Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού, που βρίσκεται στο Βόλο, στην οδό Ροζού 6 και Δημητριάδος στον Α΄ όροφο.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου « ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
10. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Υπηρεσία επισκευής, συντήρησης & εποπτείας των παιδικών χαρών του Δήμου Βόλου».

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
11. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις 31-12 έως 5-1-2019).
12. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις 7-1 έως 10-1-2019).
13. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις 5-2 έως 7-2-2019).
14. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και παγετό από 13-2 έως 15-2-2019).
15. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και παγετό από 23-2 έως 25-2-2019).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. Έγκριση άσκησης της με αριθμ. καταθ. ΠΡ 299/13-8-2018 προσφυγής του Δήμου κατά αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη Βόλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia