16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 16
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/03/18
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 14th, 2019

ΒΟΛΟΣ 14/3/2019

Αρ. Πρωτ. : 22174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Κ.Α.Π.Η. και Δημόσιας Υγείας (του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, και του Κοινωνικού Παντοπωλείου), του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. & προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Βόλου, της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης & της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου,
διάρκειας ενός (1) έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 571.022,53€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
2. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2019 έως 30-9-2019» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.615,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 32ο & 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 18ο & 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ».
4. Υποβολή πρακτικού προκήρυξης Β΄ φάσης αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016., για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ», με  εκτιμώμενη αξία 14.414.995,74 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5. Εντολή και πληρεξουσιότητα, για ενδοδικαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή με αριθμ. κατάθεσης ΑΓ 87/24-11-2017 των ¨ΔΟΓΚΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ, Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ¨ κατά του ΟΤΑ Δήμου Βόλου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην με αριθμ. 40/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia