17η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Meeting Details

 • No. Meeting : 17
 • College : City Council
 • Date : 2018/07/11
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Download a theme

Topics of the Meeting

 

July 6th, 2018

VOLOS 6/7/2018

No.. Primary. : 57513

GREEK REPUBLIC

Municipality of Volos

N / ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION

SECTION SUPPORT COLLEGE

CALL

 

We invite you to attend the 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 11 July 2018 at 19:00 Volos Town Hall, with the following agenda items.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

MAINSTREAM
1. Λήψη απόφασης για εκδήλωση τιμής προς τον συμπολίτη κ.Χαράλαμπο Τσιμά.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου δίπλα στο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Στροφύλου, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Άνω ΣτροφύλουΟ Άγιος Νικόλαος”. (decision 5/2018 PC. St. Vasilios)
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας στον Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Βλασίου. (decision 6/2018 PC. St. Vasilios)
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου μπροστά από το κτίριο του ΚΑΠΗ, στην ΚΝΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ, για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στις 7 and 8 September 2018.(decision 80/2018 Δ.Κ. Volos)
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Σέσκλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σέσκλου. (decision 16/2018 PC. Sesklou)

ADMINISTRATIVE SERVICES
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Finance Division
7. Decision to reform the municipal budget, year 2018.(Decision OE)
8. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ιεροί Ναοί).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 of N.3463/2006.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Τμήματος Δημοτικών Προσόδων)
12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
13. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
14. Λήψη απόφασης περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο, στον Συνεταιρισμό ΑμεΑΗλιοτρόπια ΣΥΝ.ΠΕ.”.
15. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «Αχίλλειον» που βρίσκεται στο Βόλο, επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών και Κουμουνδούρου.
16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Pile” Νέων Παγασών Βόλου.
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 13,88 sm. στην κεντρική πλατεία Σέσκλου Δ.Ε. Aisonia.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση εξόδων κηδείας απόρου και απαλλαγή από τέλη ταφής.
19. Revocation of the subject’ αριθμ.420/2018 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης μελέτης και εκκίνησης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης.
20. Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου ΑΝΕΒΟ Α.Ε. προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλου και λήψη απόφασης για την εκκίνηση διεθνή ανοικτού διαγωνισμού.

PLANNING DEPARTMENT
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ» και ανάκληση της αρ. 429/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
23. Revocation of the subject’ αρ.469/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την εκκίνηση διαγωνισµού προµήθειας τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ηµοτικού Καταφυγίου για ένα (1) year.

HOME ADDRESS LOCAL / AREA DEVELOPMENT / XIS
24. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Κολώνια Δημητρίου)

DIRECTORATE OF TECHNICAL SERVICES
25. Λήψη απόφασης για την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, year 2018.
26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργουΑποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2016″.
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. project “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11″ of the City of Volos.

CLEANING DIVISION
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκποίησης άχρηστων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των άρθρων 7 & 9 of PD. 270/1981.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκποίησης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (LIFE) και συσσωρευτών και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των άρθρων 7 & 9 of PD. 270/1981.

ADDRESS Cemeteries
31. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής.

LEGAL PERSONS
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2018 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Thessaly – Δήμου Βόλου και Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - Regional Theatre. of the City of Volos.

 

The President of
City Council

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia