17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 17
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/03/26
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 22nd, 2019

ΒΟΛΟΣ 22/3/2019

Αρ. Πρωτ. : 24722

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών / Τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου».
3. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 819/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (σχετικά με την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης), έγκριση νέας μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επιβατικών και ημιφορτηγών διάρκειας πέντε (5) ετών»
4. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης για »Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 879.780,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5. Υποβολή Γ” Πρακτικού για αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου» για δώδεκα (12) μήνες.
6. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2019 έως 30-9-2019» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.615,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 480.691,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο Άλσος Ανδρέας Βαλαχής στη Νέα Ιωνία».
9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για τη διετία 2019-2021 ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ΕΥΡΩ».
10. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Λήψη απόφασης Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου».
12. Έγκριση της μελέτης με τίτλο » Ετήσια συντήρηση, καθέλκυση και ανέλκυση του σκάφους Αργώ – Μάιος 2019-Μάιος 2020″.
13. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια υαλοπινάκων για την επισκευή και συντήρηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Λεχωνίων, Δ.Ε. Αρτέμιδας”.
14. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Επισκευή ανελκυστήρα στο 11ο, 5ο Δημοτικό Σχολείο και 10ο Γυμνάσιο Βόλου”.
15. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού».
16. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εγκεφάλου (Landis & Gyr lgb) στον καυστήρα Φ.Α. στο κτίριο του πρώην Δημαρχείο Ν. Ιωνίας”.
17. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας πετρελαίου και επισκευή μοτέρ (ρουλεμαν) στον καυστήρα πετρελαίου στο κτίριο Κοινοτικό κατάστημα Σέσκλο”.
18. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια φανών σηματοδότησης Φ200 3π με Οπτικά συστήματα LED (κι-κι-κι) και πλαισίων για φανούς σηματοδότησης Φ200 3π.”
19. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επισκευή και αποκατάσταση στεγανότητας των 6ου Λυκείου και 9ου Γυμνασίου Βόλου».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. Λήψη απόφασης για έγκριση άσκησης προσφυγών.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων και τευχών διακήρυξης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου».

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia