18η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

18η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 18
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/07/31
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουλίου 27th, 2017

ΒΟΛΟΣ 27/7/2017

Αρ. Πρωτ. : 63299

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 565/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους και τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου.
2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου.
3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
4. Ένταξη του Δήμου Βόλου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ για συνολικό αριθμό 15 μαθητευομένων για το σχολικό έτος 2017.-2018.
5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
6. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση-επεξεργασία-σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ετών 2014 & 2015″.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)
7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
9. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
10. Λήψη απόφασης για την προέγκριση και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη μετάφραση κειμένου εντύπου για την τουριστική προβολή του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης για την προέγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης του Δήμου Βόλου σε Τουριστικές Εκθέσεις Ελλάδας και Εξωτερικού κατά το Β” εξάμηνο του έτους 2017.
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού από τέλος και δικαίωμα από εμποροπανήγυρη. (Τμήματος Προσόδων)
13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
14. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και εκκίνηση ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων Δήμου Βόλου, διάρκειας 1 έτους, προϋπολογισμού 148.428,00€.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και εκκίνησης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 28.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
16. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, αναφορικά με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Οικονομικών)
17. Λήψη απόφασης για τη μονομερή λύση της αριθμ. πρωτ. 4350/19-01-2016 σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Γλαφυρών.
18. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης χώρου στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου για τη διοργάνωση της Γιορτής Κρασιού.
19. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην πλατεία «Παζαρούλι» της Τοπικής Κοινότητας Κατωχωρίου Δ.Ε. Πορταριάς.
20. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα» από την Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.
21. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών τροφίμων, κρύων-ζεστών ροφημάτων, νερών & αναψυκτικών.
22. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 4α και 5α του δάσους Αγ.Λαυρεντίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγίου Λαυρεντίου».
23. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3β και 6γ του δάσους Μακρινίτσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη διαχείρισης Δάσους Οξιάς Μακρινίτσας».
24. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου στην ακτή «Μπαρμπα Θωμά» στο Σουτραλί Αγριάς για πραγματοποίηση εκδήλωσης Αναπτυξιακού Συλλόγου Ψυγείων Αγριάς.(απόφαση 14/2017 συμβουλίου Δ.Κ. Αγριάς)
25. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για θερινές εκδηλώσεις. (απόφαση 15/2017 Τ.Σ.Αγίου Βλασίου)
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμών ετών 2013-2016 του Κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα». (απόφαση 268/2017 Ο.Ε.)

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (εισήγηση)
27. Λήψη απόφασης περί ορισμού μέλους επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ (εισήγηση)
28. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Μοτσκαλίδης Θεόδωρος του Νικολάου).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (εισηγήσεις)
29. Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του Δήμου Βόλου, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
30. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου για την υπογραφή εγγυητικής επιστολής του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (εισηγήσεις)
31. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.
32. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας και εκκίνησης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας φυτών, της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.200,00€ με Φ.Π.Α.
33. Έγκριση διενέργειας εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 212.970,00€ με Φ.Π.Α., διάρκειας ενός (1) έτους και λήψη απόφασης για εκκίνηση ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
34. Επανεξέταση του θέματος κοπής δέντρου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου, μεταξύ των οδών Γαμβέτα-Αφήσου, βάσει της υπ” αριθ.649/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.(απόφαση 134/2017 Ε.Π.Ζ.)
35. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που βρίσκεται στην οδό Τριανταφύλλου αρ.19, στην Αγριά Βόλου, κατόπιν αίτησης του κ. Παναγιωτίδη Δημητρίου. (απόφαση 135/2017 Ε.Π.Ζ.).
36. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Φραξός-Fraxus ornus) που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αρ.58, κατόπιν αίτησης της κ. Σκοτινιώτη Ιωάννας. (απόφαση 136/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)
37. Λήψη απόφασης για την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής Σ.Υ.Δ.».
39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2014″.
40. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων και κοινοχρήστων χώρων».
41. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014″.
42. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου», προϋπολογισμού 50.000,00€.
43. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017″, προϋπολογισμού 200.000,00€.
44. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2014″.
45. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2016″.
46. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2016″.
47. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών: 1) Εργασίες ετήσιας τακτικής συντήρησης του σκάφους ΑΡΓΩ και 2) Εργασίες επισκευής 10 προγραμμάτων και 25 πλακετών τύπου «ΣΗΜ» σε φωτεινούς σηματοδότες.
48. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών: 1) Επισκευές εξωτερικών όψεων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 2) Επισκευές σε δημοτικά κτίρια & υπαίθριους χώρους του Δ.Δ. Κατηχωρίου και 3) Χρωματισμοί τριών (3) γηπέδων καλαθοσφαίρισης με ειδικά ακρυλικά χρώματα.
49. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2014″.
50. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδας –Αγριάς έτους 2014″.
51. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής το έργου «5ο Νηπιαγωγείο Βόλου».
52. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2014″.
53. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων δημοτικών ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2014″.
54. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Ν.Ιωνίας έτους 2014″.
55. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων».
56. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων Φάση Β’».
57. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2016″.
58. Διόρθωση της υπ” αριθμ. 531/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον τίτλο του έργου, με το ορθό: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Γενικές Συντηρήσεις Δημοτικών Εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσας έτους 2014″.
59. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου Σπίρερ» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (εισηγήσεις)
60. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου με διεύθυνση Αναλήψεως, μεταξύ των οδών Γαμβέτα και Μαυροκορδάτου, σε διαθέσιμη θέση περιπτέρου, στην οδό Κύπρου και Κρητός Θεοφάνους.(απόφαση 137/2017 Ε.Π.Ζ.)
61. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Αλεξίου Δημήτριου του Αλεξάνδρου στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη με Πολυμέρη, στον Βόλο (πρώην ιδιοκτησίας Καρτσιώτη Φιλίτσας). (απόφαση 138/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (εισηγήσεις)
62. Λήψη απόφασης για την έγκριση θερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ για το έτος 2017.(απόφαση 139/2017 Ε.Π.Ζ.)
63. Λήψη απόφασης επανακαθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σταθά αρ.65, στον Βόλο (υπ” αριθ.498/2004 απόφαση Δ.Σ.), λόγω αλλαγής οχήματος.(απόφαση 140/2017 Ε.Π.Ζ.)
64. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.83, στη Ν. Ιωνία στον Βόλο.(απόφαση 141/2017 Ε.Π.Ζ.)
65. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Πλάτωνος με Χατζηαργύρη, στον Δήμο Βόλου.(απόφαση 142/2017 Ε.Π.Ζ.)
66. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Παλληκαρίδη αρ.12 στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο.(απόφαση 143/2017 Ε.Π.Ζ.)
67. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης, στην οδό Τζαβέλα με Λαρίσης, στον Δήμο Βόλου.(απόφαση 144/2017 Ε.Π.Ζ.)
68. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετατόπισης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό Μαγνήτων στην οδό Αθ. Διάκου.(απόφαση 145/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (εισηγήσεις)
69. Έγκριση της υπ” αριθμ. 14/2017 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
70. Έγκριση της υπ” αριθμ. 152/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
71. Έγκριση της υπ” αριθμ. 154/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου που αφορά στον καθορισμό αποζημίωσης της προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
72. Έγκριση της υπ” αριθμ. 155/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α. Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου που αφορά στον καθορισμό διδάκτρων του Δ.Ι.Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.
73. Έγκριση της υπ” αριθμ. 187/2017 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στην έγκριση ισολογισμού με την έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Ορκωτών Λογιστών οικονομικού έτους 2016.
74. Έγκριση της υπ” αριθμ. 205/2017 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β” τρίμηνο 2017.
75. Λήψη απόφασης έγκρισης ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης πρώην Κοινότητας Μακρινίτσας (Κ.αν.Ε.Μ.).
76. Ανάληψη από το Δήμο Βόλου των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών Βόλου (Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β.).

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia