18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 18
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/03/26
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 22nd, 2018

ΒΟΛΟΣ 22/3/2018

Αρ. Πρωτ. : 26620

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2018-2019 (διάρκεια 12 μηνών)».

4. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση του έργου «Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης».

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος των δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δώδεκα (12) δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Λόγγος» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απ’ ευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 του Δήμου για το έτος 2018.

7. Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθ. 196/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθ. 34/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρο του Δήμου μας κ. Μαρία Στ. Τσιόβολου για την συζήτηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου μείζονος επταμελούς σύνθεσης για την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία ειδικών κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia