19η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 19
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/03/28
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 27th, 2018

ΒΟΛΟΣ 27/3/2018
Αρ. Πρωτ. : 27821

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός:
1. Της άμεσης ολοκλήρωσης διαδικασιών για την προμήθεια χημικών κινητών τουαλετών και
2. Της αντιμετώπισης νομικών θεμάτων αναγκαίων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης για την μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες.
2 Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης για την μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες Λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους.
3 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2018 έως 15-9-2018», με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
4 Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των Λαϊκών Αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση, με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
5 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 168/19.3.2018 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας για την έγκριση της υπ’ αριθ. 26345/22.3.2018 μελέτης και επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2018 έως 15-9-2018» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.108,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας επί της υποθέσεως-αγωγής του Δημητρίου Μπενάκη.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia