19η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 19
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/04/19
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Απριλίου 13th, 2017

ΒΟΛΟΣ 13/4/2017
Αρ. Πρωτ. : 29210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2 Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου διάρκειας πέντε (5) ετών για την κάλυψη τεχνικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
3 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου διάρκειας πέντε (5) ετών, ενδεικτικού συνολικού προύπολογισμού δαπάνης 4.977.508,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Σωρός Νέων Παγασών Βόλου
5 Λήψη απόφασης σχετικά με ην έγκριση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου Δημοτικού καταστήματος εντός του Δημ. Πάρκου Ν. Παγασών
6 Υποβολή 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
7 Διαβίβαση της γνωμοδότησης επί της αριθμ. 26854/5-4-2017 ένστασης της εταιρείας TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. κατά της αριθμ. 130/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8 Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου Εργασίες συντήρησης σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016
9 Υποβολή πρακτικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού του έργου Μετασκευή Δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (Φάση Β΄ αποπεράτωση)


Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10 Υποβολή πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Βόλου έτους 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 58.900,00 ευρώ
11 Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες Δήμου Βόλου
12 Λήψη απόφασης για την Αποδοχή δωρεάς δύο απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
13 Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εξάμηνο από 1-3-2016 έως 31-8-2016.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia