19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 19
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/04/03
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 29th, 2019

ΒΟΛΟΣ 29/3/2019

Αρ. Πρωτ. : 26717

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υποβολή Πρακτικού του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών για της ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 89.999,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Υποβολή πρακτικού Β΄ φάσης (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων Οχημάτων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εξακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Υποβολή Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για “Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.921,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ» προϋπολογισμού 1.950.000,00€ .

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1-3-2018 μέχρι την 31-12-2018.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων και τευχών διακήρυξης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου».
7. Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia