22η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 22
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/05/08
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 4th, 2017

ΒΟΛΟΣ 4/5/2017

Αρ. Πρωτ. : 34489

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 39.975,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την συλλογή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από την εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος Γ3 της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας 17/04/2017 και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (στην Τ.Κ. Δράκειας)
6. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας 17/04/2017 και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (στη Δ.Κ. Αγχιάλου)
7. Υποβολή 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Κτηνιατρική περίθαλψη ζώων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη σύμβαση», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia