22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 22
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/09/27
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Σεπτεμβρίου 22nd, 2017

ΒΟΛΟΣ  22/9/2017

Αρ. Πρωτ. : 81925

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:15 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήσεις)

1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217–π3).

2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου» (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.).

3. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού για την υπογραφή με εκπροσώπους ευρωπαϊκών πόλεων της «Δήλωσης Δημάρχων και Εκλεγμένων Αντιπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών Αρχών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του αντι-Τσιγγανισμού».

4. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου για συμμετοχή στην 33η Συνεδρίαση του «Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης».

5. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Γενικού Γραμματέα για συμμετοχή σε ελληνογερμανική ημερίδα με θέμα: Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων και Λυμάτων στην Ελλάδα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης ρύθμισης του Ν.4483/2017 στην ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕ.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εισηγήσεις)

9. Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)

10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών. (κ. Τιμπλαλέξη Βασίλειο του Ευθυμίου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)

11. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Κερασιά-Prunus avia) που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού αρ.26, στην περιοχή Ν. Δημητριάδας Δ.Ε. Βόλου, κατόπιν αίτησης του κ. Χρήστου Μάιου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

12. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δέντρων (Πλατάνων) που βρίσκονται στην οδό Νικοτσάρα αρ.32Α στον Βόλο, κατόπιν αίτησης της κας Χριστίνας Κορώνη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Αγριάς».

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου».

15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου».

16. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016″.

18. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασές και Πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιωνία».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)

19. Επικαιροποίηση της υπ” αριθ.188/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1202 της συνοικίας Νεάπολης του Ενιαίου Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

20. Λήψη απόφασης επί της μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στις Α. ΕΠ. Βόλου και ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου».(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

21. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση μιας νέας θέσης περιπτέρου στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως με Τερτσέτη στον Δήμο Βόλου (υπ” αριθ.168/2017 απόφαση του Συμβουλίου  Δ.Κ. Βόλου) (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμπληρωματικής αποζημίωσης ιδιοκτησίας στην οδό Αλαμάνας μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Καρατζά. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)

23. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ανάπλασης του κοιμητηρίου «Ταξιαρχών».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)

24. Έγκριση της υπ” αριθμ.391/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αναφορικά με την «Τροποποίηση της υπ” αριθμ. 368/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κατ” εφαρμογή του Ν.4483/31-07-2017 για την τιμολόγηση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών.

25. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση, περί έγκρισης έκθεσης διαχείρισης των εκκαθαριστών – έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός εκκαθάρισης, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα) – αντικατάσταση εκκαθαριστή λόγω παραίτησης της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας πρώην Δήμου Πορταριάς (ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.)

26. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενεργούντος ως Γενική Συνέλευση, περί έγκρισης έκθεσης διαχείρισης των εκκαθαριστών – έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός εκκαθάρισης, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα) – αντικατάσταση εκκαθαριστή λόγω παραίτησης – έγκριση της υπογραφής Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK με την τράπεζα Πειραιώς και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους εκκαθαριστές για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας πρώην Δήμου Ιωλκού (ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.)

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Αρτέμιδας με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας.

28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Αρτέμιδας με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρτέμιδας.

29. Λήψη απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο Βόλου των βεβαιωμένων οφειλών της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου με την επωνυμία Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας (ΔΗ.Κ.Ι.)

30. Λήψη απόφαση περί έγκρισης ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου με την επωνυμία Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας (ΔΗ.Κ.Ι.).

31. Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης Βόλου (ΔΗ.Τ.Ε.Β.).

32. Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Βόλου (Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β.).

33. Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ο.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

34. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ” αριθμ.886/2016 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου και ΣΥΔΙΣΑ.

35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν.Μαγνησίας, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας».

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia