23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 23
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/05/15
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 11th, 2017

ΒΟΛΟΣ 11/5/2017

Αρ. Πρωτ. : 36943

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο  Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Σύνταξη και κατάρτιση όρων,σύνταξη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού καθώς και έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια προμήθειας οικοδομικών υλικών στα πλαίσια των «Συντήρηση και Επισκευή Κοινόχρηστων χώρων 2017″Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων 2017¨&¨Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση  Δημοτικών Κτιρίων 2017″προϋπολογισμού 73.957,38€
4. Κατάρτιση ορών και σύνταξη διακήρυξης του έργου με τίτλο»Αποκατάσταση ζημιών δικτύων  Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017 «προϋπολογισμού 50.000,00€
5. Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)»
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2017

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
7. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμάτων του Δήμου Βόλου έτους 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθμ 41/16 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των επτά (7) επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας του 10ου Δημοτικού
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση όρων της διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των 2ου Νηπιαγωγείο Νέας Αγχιάλου,15ου Νηπιαγωγείου Ν.Ιωνίας,11ου Νηπιαγωγείο Βόλου,21ου Νηπιαγωγείο Βόλου,12ου Νηπιαγωγείου Βόλου,13ου Νηπιαγωγείου Βόλου,22ου Νηπιαγωγείου Βόλου,και 15ου Νηπιαγωγείου Βόλου

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia