23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 23
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/04/22
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Απριλίου 18th, 2019

ΒΟΛΟΣ 18/4/2019

Αρ. Πρωτ. : 33532

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την επανέγκριση της μελέτης για την προμήθεια «Εξοπλισμός πρόσβασης & εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 198.548,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.921,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Υποβολή 4ου Πρακτικού της Επιτροπής για τη διενέργεια της Γ΄ Φάσης: «Άνοιγμα και Έλεγχος Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη “Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς».

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κ. Αικατερίνης Μουλαντζίκου για υλικές ζημιές του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΖ 9549 μάρκας FORTWO CABRIO»
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ” αρ. 522/31-07-2018 (ΑΔΑ: 64Τ3Ω96-ΔΨΗ) Α.Ο.Ε. του Δήμου Βόλου που αφορά τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κ. Αικατερίνης Ηλία για υλικές ζημιές του οχήματος της με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΜ 6450 μάρκας SUZUKI».
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ” αρ. 695/23-10-2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 62ΤΠΩ96-ΗΤΚ) του Δήμου Βόλου πουαφορά τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος κ. Μαργαρίτη Παρρησιάδη για υλικές ζημιές του οχήματος του με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΖ 8941 μάρκας VOLKS WAGEN.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ” αρ. 712/30-10-2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΧΣΜΩ96-ΞΑ0) του Δήμου Βόλου που αφορά τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κ. OLGA ROMANOVA για υλικές ζημιές του οχήματος της με αριθμό κυκλοφορίας ΥΟΤ 2094 μάρκας VITARA METAL TOP JLX ».

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 185.752,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia