24η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

24η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 24
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/04/11
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Απριλίου 11th, 2018

ΒΟΛΟΣ  11/4/2018

Αρ. Πρωτ. : 31332

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                    

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 24η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός  της άμεσης αντιμετώπισης υπηρεσιακών θεμάτων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου με συνοπτικό  διαγωνισμό για ένα (1) έτος.

3. Λήψη απόφασης  απευθείας εκμίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις  από 25-03-18 έως 27-03-18».

4. Λήψη απόφασης  απευθείας εκμίσθωσης μηχανημάτων έργου   και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις  από 17-03-18 έως 20-03-18).

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  70.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

6. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης  της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί της αριθμ.30855/5-4-2018 ένστασης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «Geon Περιβαλλοντική Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα  κατά της αριθμ. 28850/29-3-2018 διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Βόλου για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ & ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 15/9/2018».

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia