25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 25
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/10/25
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Οκτωβρίου 20th, 2017

ΒΟΛΟΣ 20/10/2017

Αρ. Πρωτ. : 92971


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα».
2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Βόλου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ τριμήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 518/2017 Ο.Ε.)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4483/2017.
8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικών Προσόδων)
10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικών Προσόδων).(Δ.Ε. Ν.Ιωνίας)
11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
12. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
14. Ανάκληση της υπ” αριθμ.442/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την εκμίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος Γλαφυρών Δ.Ε. Ν.Ιωνίας.
15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.
16. Λήψη απόφασης-διαπιστωτικής πράξης περί λύσεως της συμβάσεως δωρεάς, αναφορικά με το ευρισκόμενο στα Κάτω Λεχώνια Δ.Ε. Αρτέμιδας οικόπεδο (πρώην κτίριο Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Λεχωνίων) και της συνεπεία αυτής επανακτήσεως υπό του Δήμου της κυριότητας του δωρηθέντος ακινήτου.
17. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμής με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   (εισηγήσεις)
18. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών Γ΄ δόσης έτους 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ  (εισηγήσεις)
19. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (κ.Γκιάτης Σταύρος του Μιχαήλ)
20. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (Ράμμου Αντωνία του Κωνσταντίνου)
21. Λήψη απόφασης ανάκλησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής στην Ανακασιά. (κ.Κόκκαλη Άγγελου του Ιωάννη)
22. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ιάσονος με Αγ. Νικολάου, στον Βόλο (υπ” αριθ.201/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου). (απόφαση 167/2017 Ε.Π.Ζ.)
23. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αναύρου στον Βόλο (υπ” αριθ.187/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 169/2017 Ε.Π.Ζ.)
24. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Γ. Καρτάλη με Κουντουριώτου, στον Βόλο (υπ” αριθ.188/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 170/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
25. Ενημέρωση επί της τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υπ. αρ. 195216/11.1.2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ–2 Βόλου με το δίκτυο του ΟΣΕ, ολοκλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων γραμμών στη Νέα Διαλογή και συγκροτήματα σταθμών» για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: (i) των συστημάτων σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης-ηλεκτροκίνησης, (ii) την παραλλαγή της όδευσης στην περιοχή της ΒΙΠΕ-1 και (iii) τη νέα σιδηροδρομική στάση «ΒΙΠΕ 1», στο τμήμα από ΣΣ Λατομείου ως ΣΣ Διαλογής

 (εισήγηση, Εγγραφο Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριεχόμενα ΜΠΕ

ΚΕΦ_1_ΜΠΕΚΕΦ_2_ΜΠΕΚΕΦ_3_ΜΠΕΚΕΦ_4_ΜΠΕΚΕΦ_5_ΜΠΕ,

 ΚΕΦ_6_ΜΠΕΚΕΦ_7_ΜΠΕΚΕΦ_8_ΜΠΕΚΕΦ_9_ΜΠΕΧάρτες )

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό ΠΕΡ-02 (A/A ΟΠΣ: 2032) και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία» (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
27. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού της Δ.Ε. Μακρινίτσας.
28. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
29. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους Πεύκου-Pinus sp) επί του πεζοδρομίου της οδού 12 Αποστόλων αρ.9, στην Αγριά Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης Παρίση Κωνσταντίνου. (απόφαση 157/2017 Ε.Π.Ζ.)
30. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (είδους Πεύκων-Pinus sp) επί του όχθου του ρέματος «Καρούτα» στην Αγριά Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Ζέρμπινου Σταύρου. (απόφαση 158/2017 Ε.Π.Ζ.)
31. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου είδους Πλατάνου (Platanus orientalis) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της παραλιακής οδού στα Πλατανίδια, στη διασταύρωση με την οδό Άνω Λεχωνίων-Πλατανιδίων, κατόπιν αίτησης κ. Ντάκη Αικατερίνης.(απόφαση 171/2017 Ε.Π.Ζ.)
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφύτευσης δέντρων στα πλαίσια μονοδρόμησης της οδού Καραμπατζάκη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
33. Λήψη απόφασης για την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
34. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
35. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Πολυδύναμου Κέντρου δυτικών συνοικιών (Β” ΚΑΠΗ) διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κλιματισμού, κλπ».
36. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων-παιδικός σταθμός και γραφεία στο Δ.Δ. Σέσκλου».
37. Λήψη απόφασης έγκρισης προμελέτης του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας» προϋπολογισμού 41.120.316,06€. Προκειμένου να υποβληθεί πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό ΠΕΡ-02 (A/A ΟΠΣ: 2032) με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».
38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ».
39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2015″.
40. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων».
41. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου έτους 2014″.
42. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα πυροπροστασίας έτους 2016″.
43. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αναψυκτηρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο».
44. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ.Βόλου & διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών».
45. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2014″.
46. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας».
47. Λήψη απόφασης περί παράτασης εκ νέου προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ της ομάδας εργασίας του Δήμου για Κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας».
48. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση μεταλλικών στεγών αθλητικών εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια Γυμναστήρια)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
49. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Μαραγκοπούλου Ελένης χ/ας Γρηγορίου, από τη θέση που καταλαμβάνει στη συμβολή των οδών Ελληνικής Αεροπορίας και Ελευθερίας στη Ν. Αγχίαλο σε θέση παράπλευρη επί της οδού Ελευθερίας (υπ” αριθ.24/2017 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Ν. Αγχιάλου).(απόφαση 172/2017 Ε.Π.Ζ.)
50. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Μανιάτη Κυριάκου και Ιουλίας, στην περιοχή “έναντι Βιοσκύρ” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
51. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Φουντούκη Αναστάσιου και Φουντούκη Βασιλικής, στο Ο.Τ. Γ473 περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
52. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Καραμπίνα Χρήστου και Ουρανίας, στην περιοχή Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
53. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Παύλου Ματζαφλέρη, σύμφωνα με την αριθμ. 136/2017 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
54. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Σύλλα Νικόλαου, στο Ο.Τ. Γ766 περιοχής “έναντι Βιοσκύρ” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
55. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου και Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 420 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και την έγκριση αποζημίωσης.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
56. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Δέσποινας Παπαδοπούλου και Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 420 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και την έγκριση αποζημίωσης.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
57. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Μαρίας Παπαδοπούλου και Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 420 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
58. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων έναντι του Ο.Τ.11 από την κυρωμένη 6/99 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης «Λαχανόκηποι» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Πετρίδη Αρτεμίου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
59. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Τζανάκου Ελένης το γένος Δημ. Ματσάγγου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
60. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Σκαμάγκα-Ζαλόκωστα Φωτεινής, σύμφωνα με την κυρωμένη 15550/16-12-2014 διορθωτική πράξη της 3ΔΒ Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στις Ν. Παγασές της Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
61. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας «ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΤΟΥΤΟΥΖΗ» Ομόρρυθμη Εταιρεία, σύμφωνα με την 29/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, στην κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
62. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Χονδρού Χρήστου του Νικολάου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
63. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Σκοπελίτη Παναγιώτη-Νικηφόρου του Νικολάου, σύμφωνα με την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
64. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης δικηγόρου Μιχαήλ Βασιλικού και για τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την 29/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, στην κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
65. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Μανώλη Ιωάννη του Νικολάου (κληρ. Γεωργίας Νικολάου χας Μανώλη), σύμφωνα με την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
66. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού στάσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Βυζαντίου αρ.62, στη Ν. Ιωνία του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
67. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας και εκκίνησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη «Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου Αγριάς» του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
68. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων με τουριστικούς χάρτες και πληροφορίες σε Δημοτικές Ενότητες. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
69. Λήψη απόφασης για την έγκριση διατήρησης μιας (1) καθορισμένης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης του Κέντρου Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών «Αριστοτέλειο», στην οδό Μακρινίτσης 131 Β΄, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
70. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού μίας (1) γενικής θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ξενοφώντος (με 28ης Οκτωβρίου).(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
71. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Αργέντη με Νέγρη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
72. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στην οδό Ειρήνης (Ν. Ιωνία).(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
73. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαγράμμιση οδικού Δ.Βόλου και διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών.»
74. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στον Βόλο.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
75. Λήψη απόφασης για την έγκριση χειμερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ 2017-2018.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
76. Έγκριση της αριθμ. 175/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών οικονομικού έτους 2016.
77. Έγκριση της αριθμ. 211/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου που αφορά στον καθορισμό μηνιαίου τιμολογίου για υπηρεσίες που παρέχονται στα Κοινωνικά Κέντρα περιόδου 2017-2018.
78. Έγκριση της αριθμ.217/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
79. Λήψη απόφασης περί ορισμού Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου και ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.
80. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. αναφορικά με τον «Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2018″.
81. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. αναφορικά με τον «Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων άρδευσης έτους 2017″.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia