27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 27
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/11/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Νοεμβρίου 9th, 2017

ΒΟΛΟΣ  9/11/2017

Αρ. Πρωτ. : 99722

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:45 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)

1. Λήψη απόφασης περί υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

2. Λήψη απόφασης παραχώρησης χώρου για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) στο Δήμο Βόλου.

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικών αιθουσών για τη διενέργεια εκλογών του νέου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς.

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Ν.Ιωνίας στην Τ.Ε. Βόλου του ΚΚΕ για διοργάνωση εκδήλωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου στον Οργανισμό το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου bazzar.

6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.

10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Βόλου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου), του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και προμήθειας φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ & της ΔΕΥΑΜΒ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 494.218,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λήψη απόφασης για εκκίνηση του ενιαίου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.

12. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτών (2.553.840,30€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης

13. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης του ελαιοπεριβόλου στη θέση «Μυροβίλι» της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας.

14. Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (ΙΩΛΚΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ).

15. Λήψη απόφασης-διαπιστωτικής πράξης περί λύσεως της συμβάσεως δωρεάς, αναφορικά με το ευρισκόμενο στη Νέα Αγχίαλο οικόπεδο (πρώην κτίριo Αστυνομικού Τμήματος Ν. Αγχιάλου) και της συνεπεία αυτής επανακτήσεως υπό του Δήμου της κυριότητας του δωρηθέντος ακινήτου.

16. Λήψη απόφασης για την εξόφληση τιμολογίων που αφορούν δαπάνες του κληροδοτήματος «Ιωάννου Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου».

17. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ” τρίμηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 567/2017 Ο.Ε.)

18. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018. (απόφαση 570/2017 Ο.Ε.)

19. Λήψη απόφασης για μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. (απόφαση 571/2017 Ο.Ε.)

20. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018. (απόφαση 572/2017 Ο.Ε.)

21. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018. (απόφαση 573/2017 Ο.Ε.)

22. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 και εφεξής. (απόφαση 574/2017 απόφαση Ο.Ε.)

23. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2018. (απόφαση 575/2017 Ο.Ε.)

24. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018. (απόφαση 576/2017 Ο.Ε.)

25. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής για το έτος 2018. (απόφαση 577/2017 Ο.Ε.)

26. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2018.(απόφαση 578/2017 Ο.Ε.)

27. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) στις λαϊκές αγορές του ενιαίου Δήμου Βόλου για το έτος 2018. (απόφαση 579/2017 O.E.)

28. Λήψη απόφασης περί διατήρησης σε ισχύ αποφάσεων τέως Δήμων Πορταριάς, Νέας Αγχιάλου και Αγριάς.(απόφαση 580/2017 Ο.Ε.)

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισήγηση)

29. Ανάκληση της υπ” αριθμ.558/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου εκκίνησης διαγωνισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) έτους 2018.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)

30. Λήψη απόφασης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)

31. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού στη Βαρσοβία.

32. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υποβολή για έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου, για το έτος 2018.

33. Λήψη απόφασης ανάκλησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής στην Ανακασιά. (κ.Κόκκαλη Άγγελου του Ιωάννη)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εισήγηση)

34. Λήψη απόφασης για την εκποίηση – ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους Αείλανθος) που βρίσκεται στην οδό Εσπερίδων αρ.3, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Φαρσαρώτα Ιωάννη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)

36. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (είδους Βρουσσονέτια- Broussonetia papyrifera) στο τέρμα της οδού Γεντέκου, στην Αγριά Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Βασιλείου Μαρίας.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)

37. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους Ελιά- Olea euroraea) επί της οδού Νικηταρά αρ.19, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Παππά-Βούλγαρη Αποστολίας.(απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισήγηση)

38. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους Πεύκου- Pinus sp) επί της οδού Πατρόκλου με Θαυμάκων, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Σούρλη Ζωής (απόφαση Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

39. Λήψη απόφασης για την 10η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017  (εισήγηση)

40. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (εισήγηση)

41. Ανάκληση της υπ” αριθμ. 657/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2015″ (εισήγηση)

42. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2016″ (εισήγηση)

43. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδού Σέκερη»  (εισήγηση)

44. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου Σπίρερ» (εισήγηση)

45. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου βόλου έτους 2016″  (εισήγηση)

46. Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου- Ν.Ιωνίας έτους 2016″ (εισήγηση)

47. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου», προϋπολογισμού 5.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (εισήγηση)

48. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου», προϋπολογισμού 680.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  (εισήγηση)

49. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία γραφείου διευκόλυνσης ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center)» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εισήγηση)

50. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εισήγηση)

51. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου» προϋπολογισμού 323.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (εισήγηση)

52. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 108.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (εισήγηση)

53. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό» προϋπολογισμού 1.085.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (εισήγηση)

54. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία σύγχρονου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ (πρώην κιν/φος Νίκη)» (εισήγηση)

55. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μεταστέγαση του ΚΕΠ Αγριάς» προϋπολογισμού 33.422,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εισήγηση)

56. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2013″ (εισήγηση)

57. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 150.000,00€  (εισήγηση)

58. Λήψη απόφασης για την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2018 (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (εισηγήσεις)

59. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας σε χώρο της πλατείας Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Αγριάς, για λογαριασμό της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

60. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση εξήντα οκτώ (68) υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών για λογαριασμό της «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

61. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάπλασης περιοχής παλαιού Λιμεναρχείου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

62. Λήψη απόφασης για την έγκριση παρέμβασης στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση πεζοδρομίου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

63. Ανάκληση της 685/2017 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για την έγκριση διενέργειας και εκκίνησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς» του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισήγηση)

64. Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)

65. Έγκριση της υπ” αριθμ. 293/2017 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), αναφορικά με την τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Γ” τρίμηνο 2017.

66. Έγκριση της υπ” αριθμ. 324/2017 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ αναφορικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2017 και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

67. Έγκριση της υπ” αριθμ. 339/2017 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018.

68. Έγκριση απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018.

69. Έγκριση της υπ” αριθμ.6/2017 απόφασης του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα που αφορά στον οικονομικό απολογισμό για το έτος 2016.

70. Έγκριση της υπ” αριθμ.10/2017 απόφασης του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ.Δάμτσα, που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018.

71. Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης Δήμου Βόλου ΔΗ.Τ.Ε.Β.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia