3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 3
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/01/29
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιανουαρίου 25th, 2018

ΒΟΛΟΣ  25/1/2018

Αρ. Πρωτ. : 6986

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

1Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

4Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας, βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81.

7Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για τη εκμίσθωση και αγοραπωλησία ακινήτων του Δήμου βάσει των άρθρων 186 παρ. 5 και 192 του Ν.3463/2006.

8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δώδεκα (12) δημοτικών αγροτεμαχίων στη θέση «Λόγγος» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

9Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

10Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισηγήσεις)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βόλου.

12. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 7299/1-2-2017 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Φύλαξης και ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου», στα πλαίσια ένταξης της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 5000683, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, χωρίς αναπροσαρμογή της κατακυρωθείσας τιμής και με τους ίδιους όρους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (εισηγήσεις)

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού στο Μόναχο.

14Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού έτους 2016 και προϋπολογισμού έτους 2017 του Τ.Ο.Ε.Β. Στροφύλλου Αγ. Βλασίου.

15. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Ανθίμου Γαζή με Ιωλκού (υπ” αριθ.234/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 9/2018 Ε.Π.Ζ.)

16Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Μακρινίτσης 113 με Στρ. Μακρυγιάννη (υπ” αριθ.233/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 10/2018 Ε.Π.Ζ.).

17. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Απόλλωνος με Κρατίνου, στην πλατεία εργατικών πολυκατοικιών Ν. Δημητριάδας (υπ” αριθ.2/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 11/2018 Ε.Π.Ζ.)

18. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στις Αηδονοφωλιές Βόλου (υπ” αριθ.3/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 12/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)

19. Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα και εξωραϊσμός του αθλητικού κέντρου «ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ»", προϋπολογισμού 380.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

21Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης διαχείρισης δάσους Λέσχιανης – Ατομικές ανάγκες κατοίκων σε καυσόξυλα.

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ».

23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2018.

24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2018.

25. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή έργων για το έτος 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

26. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κατσούρα Μαλαματής του Δήμου στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στο Βόλο στη συμβολή των οδών Γ. Καρτάλη με Κουντουριώτου (πρώην περίπτερο Μανιώτη Μελπομένης).(απόφαση 8/2018 Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)

27. Λήψη απόφαση για τη μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται σήμερα στη διασταύρωση των οδών Αναλήψεως και Κουταρέλια σε νέα θέση Ζάχου και Γρ. Λαμπράκη.(απόφαση 14/2018 Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)

28. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση τριών (3) νέων θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Βόλου.(απόφαση 15/2018 Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)

29Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.316/2017 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου  (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας.

31. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2018.

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη «Συντήρηση και Λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς» και παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σήραγγας.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia