31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 31
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/11/27
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Νοεμβρίου 23rd, 2017

ΒΟΛΟΣ 23/11/2017

Αρ. Πρωτ. : 105393

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Βόλου και των Νομικών Προσώπων, έτους 2018. (απόφαση 613/2017 Οικονομικής Επιτροπής)
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018: A) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες καυσίμων λιπαντικών και πρόσθετων όλων των Διευθύνσεων καθώς και των επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόλου για το έτος 2018 & B) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες τροφίμων – λοιπών ειδών παντοπωλείου – φαρμάκων όλων των Διευθύνσεων καθώς και των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόλου για το έτος 2018.
8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.
9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για τη Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς.
10. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 713/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και του Κοινωνικού Παντοπωλείου), του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Και της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. & προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης & της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. & της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 525.392,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για εκκίνηση ενιαίου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού διάρκειας ενός (1) έτους.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόδοσης σε χρήμα της παροχής του φρέσκου γάλακτος ως μέσου ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Βόλου για τα χρονικά διαστήματα από 01/01/2012 έως 31/12/2012, 01/10/2013 έως 31/12/2013 και 01/01/2014 έως 20/03/2014 και των ειδών ατομικής προστασίας για τα αντίστοιχα έτη.
12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (διαμέρισμα εμβαδού 68 τ.μ. στο δεύτερο όροφο πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Ιωάννου Καρτάλη 79 και Δημ. Γεωργιάδου στο Βόλο).
13. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης του δημοτικού χώρου ¨Κτίριο Εναλλάξ» στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
14. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος «Κων. Μουρογιάννη» (υπέρ Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου). (απόφαση 521/2017 Οικονομικής Επιτροπής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών Internet. (ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ).
16. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών Internet. (ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
17. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ).
18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΜΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών», προϋπολογισμού 74.276,00€.
20. Ανάκληση της υπ” αριθμ. 439/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών: «Φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 201.066,00€.
21. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας – 2017″, προϋπολογισμού 55.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
22. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2017″.
23. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Βόλου έτους 2014″.
24. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ».
25. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου Σπίρερ» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανταλλαγής οικογενειακών τάφων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
27. Έγκριση της αριθμ. 239/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με την ψήφιση του σχεδίου δράσης για το έτος 2018.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia