31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 31
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/05/21
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 17th, 2018

ΒΟΛΟΣ 17/5/2018

Αρ. Πρωτ. : 42467

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018″.

4. Ανάκληση της 289/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου υποβολή του 1ου Πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών / Τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 28842/29-03-2018 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.

5. Υποβολή 2ου Πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 28263/28-03-2018 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου» ποσού 132.348,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. Έγκριση μελέτης «ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Λήψη απόφασης για την “Ασκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 31/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (υπόθεση ΤΟΙ ΤΟI HELLAS Α.Ε.).

9. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό επί της διαφοράς της εταιρείας «ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π ΒΟΛΟΥ – Ελπί-Ζώ» με τον Δήμο Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia