34η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

34η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 34
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/06/06
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουνίου 1st, 2018

ΒΟΛΟΣ 1/6/2018

Αρ. Πρωτ. : 46686

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 34η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Δεβριάδη Αναστασίου και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
4. Υποβολή 2ου Πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 34962/23-04-2018 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου.
5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & φακέλων τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Έγκριση της άσκησης ανακοπής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου με αριθμ. καταθ. 31/7-9-2010 αυτής από τον Δήμο Πορταριάς και ήδη Δήμο Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο και επί της Πλατείας Ρήγα Φεραίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχό του κατά του ιδρύματος κοινωνικών ασφαλίσεων ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ της με αριθμ. 2198/17-8-2010 Ατομικής Ειδοποίησης, των 17-8-2010 ταμειακών βεβαιώσεων 346,345,346,345,346,345 και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση κατά την εκδίκαση αυτής στις 7-6-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή.
8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας προς απόκρουση της με αριθμ. καταθ. ΤΜ 54/18 αγωγής της Ανδρομάχης χήρας Κων/νου Αρέθα.
9. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας προς απόκρουση της με αριθμ. κατάθ. ΤΜ 69/18 αγωγής του Αθανασίου Πάππου του Νικολάου. Έγκριση της άσκησης της από 3/5/2018 ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης στην ως άνω δίκη του Αθανασίου Δωροθέου Κουντουρά και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας προς υποστήριξη αυτής.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia