36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 36
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/07/03
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουνίου 29th, 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΒΟΛΟΣ 29/6/2017

Αρ. Πρωτ. : 54356

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. “Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη μισθοδοσία προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ”, με Κωδικό ΟΠΣ 5003026”
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση δικαιολογητικων των δαπάνων που πληρωθηκαναπό την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Δεβριάδη Αναστασίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση δικαιολογητικων των δαπάνων που πληρωθηκαναπό την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Βούλγαρη Νικολάουκαι λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση δικαιολογητικων των δαπάνων που πληρωθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τα.Κ Άλλής Μεριάς Γεωργαλή Χρήστου και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση δικαιολογητικων των δαπάνων που πληρωθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τα.Κ Αγίου Ονουφρίου ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτος
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού,για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ,εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφών για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση»
συνολικού ρνδεικτικού προϋπολογισμού 19.666,40€ (με Φ.Π.Α 24%)
10. Υποβολή Πρακτικoύ Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Β΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), για την «Ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου για τη διετία 2017 – 2019 ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000,00) ΕΥΡΩ».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο Σκενδεράνη»

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Xορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για την αποκρουση αγωγής του Στυλιανού
Ευσταθόπουλου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,επιλογης αναδόχου για το έργο «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων των ΔΕ Βόλου και Ν.Ιωνίας -2017″

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia