37η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

37η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 37
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/06/18
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουνίου 14th, 2018

ΒΟΛΟΣ 14/6/2018

Αρ. Πρωτ. : 50533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 37η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 164/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της 31/5/2018 για την εκποίηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων.
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 11/6/2018 για την εκποίηση 100 εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
6. Υποβολή πρακτικού του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος των δημοπρασιών για την εκμίσθωση έκτασης 10 τ.μ. στη θέση «Πυργάκι» του οικισμού Χανίων της Τοπικής  Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος για τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού».
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος των δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – αποθήκης επί της οδού Αλμυρού 12Α στο Βόλο.
9. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση με τίτλο : «Εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης ρύθμισης, μέτρησης καυσαερίων & επισκευής καυστήρων στα σχολικά και Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2018-19»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Υποβολή πρακτικού Α΄ Φάσης ανοιχτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την υπηρεσία με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «
11. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης σε  δημοτικό κτίριο στο Δ.Δ. Σέσκλο, του Δήμου Βόλου».

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
12. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φεκέλων οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου» προϋπολογισμού 24.800,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. Λήψη απόφασης για «παρέκταση αρμοδιότητας» μετά από αίτημα εξήντα έξι (66) άλλοτε συμβασιούχων του Δήμου Βόλου.
14. Λήψη απόφασης για παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος Δημοτικού υπαλλήλου στο  Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
15. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και  Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας».
16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων»,ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia