38η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

38η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Meeting Details

 • No. Meeting : 38
 • College : Finance Committee
 • Date : 2018/06/25
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Download a theme

Topics of the Meeting

 

June 22nd, 2018

VOLOS 21/6/2018
No.. Primary. : 52786

GREEK REPUBLIC
Municipality of Volos
N / ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION
SECTION SUPPORT COLLEGE

 

CALL
Economic Commission for meeting

We invite you to attend the 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 25 June 2018 at 13:00 in Volos Town Hall , with the following agenda items.

S / N DESCRIPTION ISSUE

N / DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

1 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3 Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, KAPI & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 501.773,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - Regional Theatre. και της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. & προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., διάρκειας οκτώ (8) months, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 82.455,98€ με ΦΠΑ.
5 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού , για την «Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Economic Commission & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών 2016 και 2017».

N / TECHNICAL SERVICES DIVISION

6 Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
7 Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
8 Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
9 Λήψη απόφασης για την την έγκριση της μελέτης με τίτλοΕκμίσθωση μηχανημάτων
10 Λήψη απόφασης για την την έγκριση της μελέτης με τίτλοΠρομήθεια συστήματος συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς”.

N / ADDRESS SERVICE BUILDING
11 Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση όρων και τευχών Δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου”.

LEGAL ISSUES
12 Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 94/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου.

President
Economic Commission

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia