38η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

38η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 38
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2017/07/10
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουλίου 6th, 2017

ΒΟΛΟΣ 6/7/2017
Αρ. Πρωτ. : 56523

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων μηχανής καύσης, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις Δρόμων Δ.Ε Βολου-
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την Υποβολή πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών
5 Λήψη απόφασης σχετικά με τις Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)
6 Τροποποίηση της με αριθμό 275/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Μετατροπή του Εκθεσιακού-Αθλητικού κέντρου σε συνεδριακό κέντρο
7 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απ’ευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ,των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α Σύμφωνα με το άρθρο 118 Του ν.4412/2016 του

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
8 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου έτους 2017 ενδεικτικού προυπολογισμού δαπάνης 39.975,48€

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia