39η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

39η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 39
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/07/02
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουνίου 28th, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΒΟΛΟΣ 28/6/2018

Αρ. Πρωτ. : 55054

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 39η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης με την διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου διάρκειας ενός (1) έτους από τη σύμβαση.
4. Λήψη απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση έργων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου για τα έτη 2018-2019.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α.– Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων δέκα εφτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και είκοσι λεπτών, (517.202,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου (Επιβατικά-Ημιφορτηγά) διάρκειας πέντε (5) ετών», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 738.196,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για τη μίσθωση κατοικίας στην περιοχή Νέας Αγχιάλου Βόλου στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στέγαση και Επανένταξη» για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελούμενης του.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών αγροτεμαχίων στη θέση «Λόγγος» της κτηματικής περιφέρειας Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου».
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έξι (6) δημοτικών ελαιοπεριβόλων στις θέσεις «Γερακλί»,«Καστέλι», «Παναγίτσα», «Σπαστήρας», «Ταξιάρχες» και «Διασέλα» της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε Αγριάς.
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
11. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος του κ. Απόστολου Ντάσκα περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές του οχήματός του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΙ 6122 από πτώση βραχίονα πλατάνου στην Τ. Κ. Πορταριάς».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον’’.
13. Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων».
14. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15. Υποβολή Πρακτικού κατακύρωσης των εργασιών του Συνοπτικού Διαγωνισμού “Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου’’.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου και διενέργειας δικαστικών πράξεων επί ασκηθείσας κατά του Δήμου αγωγής αναγνώρισης κυριότητας και διόρθωσης αρχικής εγγραφής.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
17. Λήψη απόφαση περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάκληση της 415/2018 απόφασης Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia